วงดนตรีงานแต่ง-Meet And Greet Band

เปลี่ยน “วันที่พิเศษ” ให้เป็น “วันที่วิเศษ” ที่สุด

วงดนตรีงานแต่ง มันๆ วงดนตรีงานเลี้ยง วงดนตรีงาน Event  วงดนตรี After Party

รายละเอียด

Meet Trio

( ราคา 19,900 บาท )

วงดนตรีงานแต่ง มันๆ Meet Trio ( 3 ท่าน ) มือกลอง,มือเบส,มือกีต้าร์ชายเล่นและร้องนำ คุ้มค่าสำหรับงานที่ต้องการความชิวและความสนุกแบบ After Party เป็นวงดนตรีงานแต่ง Mini Full Band ราคาประหยัด ไม่ต้องจ้างนักร้องเพิ่ม เน้นเพลงมีจังหวะเท่ๆ Disco ,Soul ,Funk หรือ Rock คึกคัก ฟังแล้วไม่ง่วง

เงื่อนไข

1) ราคาที่แจ้งเฉพาะ พื้นที่ กทม. และใกล้เคียงไม่เกิน 50 กม. ถ้าต่างจังหวัดเพิ่มค่าเดินทาง 1,000บาท/ท่าน เช่น วง Full Band 5 ท่าน เดินทางไปเล่นที่ชลบุรี ราคา 5 x 1,000 บาท = 5,000 บาท ( ระยะทางไม่เกิน 200กม. จากกรุงเทพ )

2) ระยะเวลาแสดง ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง แบ่งเป็นหลายๆเซตย่อยได้ ไม่นับเวลารวมช่วงพิธีการ หรือ กิจกรรมต่างๆ ของทางผู้จัดงาน หรือการแสตนด์บายรอเล่น ( สามารถขยับปรับเปลี่ยนได้ตามตกลง )
– งานแต่งงานช่วงเย็น ระยะเวลา 18.30-21.30
– งานแต่งงานช่วงกลางวัน ระยะเวลา 11.00-14.00
– งานเลี้ยงบริษัท หรือ Event ออกบูธงานจัดแสดงสินค้าต่าง ระยะเวลาตามแต่ตกลง

3) การต่อเวลาเล่นพิเศษ ชม.ละ 1,000 บาท ต่อท่าน (เช่น วง Trio 3 ท่าน ต่อเวลา จาก 21.30-22.30 ราคา 3 x 1,000 บาท = 3,000 บาท/ชม. เป็นต้น)

4) การชำระเงินและการจอง
– การจองวงดนตรีมีค่ามัดจำ 30%
– หากมีการยกเลิกการจองก่อนวันเริ่มงานมากว่า 30 วัน ทางวงจะคืนค่ามัดจำให้ 50%
– หากมีการยกเลิกการจองก่อนวันเริ่มงานน้อยกว่า 30 วัน ทางวงขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่ามัดจำ
– การชำระเงินส่วนที่เหลือสามารถโอน / จ่ายเงินสด / เช็คเงินสด ได้ อย่างช้าสุด 2 วัน หลังจบงาน
– หากมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางผู้จัดงานต้องเป็นผู้ชำระ

วงดนตรีงานแต่ง มันๆ
วงดนตรีงานแต่ง-Trio

ภาพความประทับใจ